ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΚΑΡΕΛΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ- ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΥ
 
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής από το 2002, υπηρέτησε ως ιατρός σταθμού επανεκτίσημων σε στρατιωτικές μονάδες στην βόρεια Ελλάδα (εφ.ανθυπίατρος υγ) και εκπλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου στην ορεινή Θεσσαλία, συνεχίζοντας την εκπαίδευση του στην ουρολογία στην Ουρολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για τέσσερα έτη, όπου εκπαιδεύτηκε σε πληθώρα επεμβάσεων μεγάλης & μέσης βαρύτητας όσον αφορά την Xειρουργική Ογκολογία ουροποιητικού, την Λιθίαση του Ουροποιητικού, την Ανδρολογία και την Ουρογυναικολογία στην οποία εκπαιδεύτηκε επιπλέον για ένα έτος στην β’ Πανεπιστημιακή Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, καθώς και στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Γ.Ν.Θ. Παράλληλα εκπαιδεύτηκε στην εξωσωματική λιθοτριψία και την χρήση υπερήχων για διερεύνηση καρκίνου του προστάτη με διορθικο υπέρηχο.Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ενασχόλησης του αποτελούν η υπερπλασία του προστάτου και η λιθίαση του ουροποιητικού.
 
Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης παρακολούθησε διεθνή σεμινάρια της ICS (INTERNATIONAL CONTINENCE SOCIETY) για την εφαρμογή της ουροδυναμικής στην αντιμετώπιση διαταραχών της ούρησης. Έχει συνεχή ενεργό συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με συγγραφή επιστημονικών εργασιών και άρθρα του δημοσιεύτηκαν σε διεθνή ουρολογικά περιοδικά.